قالب وردپرسدانلود رایگان قالب وردپرسپوسته خبری ایرانیقالب مجله خبریطراحی سایتپوسته وردپرسکلکسیون طراحی

متن وصیت نامه شهید محمود کرمی

متن وصیت نامه شهید محمود کرمی

 

متن وصيت نامه شهيد محمود كرمي

شهادت ۲/۱۱/۶۶ نصر ۴

ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل اله امواتابل احياء عندربهم
يرزقون

كساني را كه در راه خدا كشته ميشوند چون مردگان مدانيد، بلكه
آنها زندگاني هستند كه نزد خداي خودشان رزق و معاش دارند.

     بنام خداونديكه سپاس و ستايش مخصوص اوست ، كه در فطرت انسانها
جاذبه اي از عشق به لقاءا… نهاد تا انسانها را بسوي خود بكشاند
كه او را پرستش كنند و اين جز او كسي را شايسته نيست ، خداوندا
از خود خجالت ميكشم كه قلم به دست گرفته ام و اين جملات را
مينويسم چون ميدانم واقعا لياقت ندارم و اين فيش بزرگ را هر كسي
سزاوار نيست ، و ميداني بنده اي رو سياه و گناهكار هستم ولي بر
رحمانيتت اميدوارم و يا اين اميد به طرفت ميايم كه از در رحمتت
بمن بنگري و با دريايي از عشق كه در دلم نهادي به جبهه آمدم نه
براي شهادت بلكه براي رضايت و خدمت در راهت تا آنجائيكه مقدور
باشد و اگر طلبم كني بي پروا و شتابان بسويت ميايم و نه بخاطر
ترس از جهنم و نه بخاطر نعمتهاي بهشت بلكه بخاطر محبت و عشقي كه
نسبت به خودت در دلم نهادي عاشقانه بسويت ميايم ، خدايا اين
توفيق را نسيبم كن كه پاك از اين دنيا برم و تا مرا نيامرزيده اي
از اين دنيا مبر و آن لحظه آخر زباني بهمن بده كه آن جمله اي كه
علي (ع) بر زبان جاري كرد من هم بر زبان  جاري كنم ( كه
بخداي كعبه رستگار شدم) و بخدا قسم جز اين چيزي ديگر نيست ،
خدايا عشق حسين (ع) و مظلوميت او ما را به سوي خود كشانده كه
آرزو دارم آنچنان مرا ببري كه راهت بدنم تكه تكه شوم كه هم تكه
هاي بدنم باعث شود گناهانم پاك شود و هم شايد ذره اي از
سختيهائيكه حسين (ع) كشيد منهم بكشم و مثل او بشهادت برسم، خدايا
ما را از شفاعت پيغمبر (ص) و ائمه و حسن (ع) محرم نكن كه محتاج
هستيم و سخنم با شما مردم و امت حزب ا… نكند خدايي نكرده لحظاه
اي امام عزيز را تنها بگذاريد و از ياري او دست برداريد بخاطر
سختيهاي دنيوي ، كه اگر امام تنها بماند اسلام تنها مانده و اگر
در اين برهه از زمان به اسلام ضربه اي وارد شود ديگر هيچ وقت و
در هيچ كجائي از دنيا نميتوان دم از اسلام زد و پرچم اسلام را
برقراز در آورد هزار و چهارصد سال است كه خونهاي بسيار ريخته شده
است و اسلام اينچنين بدست ما رسيده است وو اين را يقين بدانيد كه اگر سستي كنيد دشمنان
بر ما مجال نميدهند و نسل مسلملنان را در نطفه خفه كرده و هيچ
گوشه اي از دنيا مسلماني را زنده نميگذارند پس امام عزيز را تنها
نگذاريد و اسلام را ياري كنيد كه انشاا… امام زمان (عج) فرجش
فرا رسد و دنيا را از عدل و داد پر كند و حق مظلوم را از ظالم و
انتقام خون شهيدان را از دشمنان بگيرد ، و اما شما پدر و مادر
عزيزم بخدا قسم دوستتان داشتم و هميشه دعايتان ميكردم اگر
نتوانستم حتي يك لحظه از زحماتي كه برايم كشيديد جبران كنم مرا
ببخشيد انشاا… كه در آن دنيا حتما شفاعتتان خواهم كرد و ميدانم
كه دوست داشتيد كه مرا در لباس دامادي ببينيد ولي از آن موقعي كه
به جبهه آمدم و لباس رزم بر تن كردم گويا لباس رزم بر من لباس
دامادي بود و وقتي وارد سنگر ميشدم سنگرم بر من حجله دامادي بود
و گلوله هاي منور دشمن كه آسمان را آذين بسته بود و زمين را مثل
روز روشن كرده بود گويا سنگر را چراغاني كرده است و تيرها و
تركشها كه بر سرمان ميبايد گويا كه بر سرم نقل ميپاچيدند و صداي
توپها و خمپاره ها كه لحظه اي قطع نمشدند گويا عقد مرا ميخوانند
و مرا بسوي خدا دعوت ميكردند و عروس من مولايم بود كه به او عشق
ميورزيدم و بسويش شتابان ميروم پس خانواده ام خوشحال باشيد و
لباس شادي بر تن كنيد كه پسرتان داماد شده و من دامادي در خون را
بر دامادي دنيوي ترجيح ميدهم كه انشاا… اگر خداوند بپذيرد و
شما لباس شادي بر تن كنيد تا دشمنان و آنهائيكه چشم ديدن ندارد و
خداوند آنها را كور كرده است اد نشوند و اما شما برادران و
خواهرانم باور كنيد دوستتان داشتم و بر شما افتخار ميكردم و
انشاا… كه مرا ببخشيد كه نتوانستم حق برادري را ادا كنم شما
خود وظيفه خود را ميدانيد ديگر لازم نيست من چيزي را بگويم و اما
شما بسيجيان و برادران حزب ا… بسيج را زنده نگهداريد و قدر
خودتان را بدانيد من كه لياقت نميدانستم خود را بسيجي بدانم چون
هنوز ارزش يك بسيجي را نداشتم سعي كنيد واقعي باشيد و ادامه
دهنده راه تمامي آنها باشيد نه اينكه فقط نام بسيجي را داشته
باشيد ، خيلي دوست داشتم محبت را در همه جمعها ببينم شما سعيكنيد
محبت را در بين خودتان زياد كنيد و با اخلاقتان براي اسلام تبليغ
كنيد و ديگران را به راه بياوريد كه بهترين وسيله است و بدانيد
كه راضي نيستم از من پيش ديگران چيزي تعذيف كنيد ، و همه آنهايكه
بخوبي مرا ميشناختيد و حتي يك بار با من برخورد داشتيد انشاا…
كه مرا ببخشيد و حلال كنيد تا خداوند هم مرا ببخشد ، و اما سخني دارم
با آنهائيكه بخاطر كمي و كمبودها و بخاطر جنگ نق ميزنند و
ميگويند خسته شديم ، نكند خدايي نكرده بگوييد چرا وسايل كم است
چرا صلح نميكنند و ا… جنگ وسيله است . صدام وسيله است خداوند
ميخواهد با اين سختيها ما را امتحان كند خدا نكند آن روزي بياييد
كه صلح را بر ما تحميل كنند كه در آن روز تمام مسلمانان را زنده
بگور ميكنند و نسل ايراني را از ريشه ميكنند پس اسلام را ياري
كنيد و رضايت خدا را جلب كنيد كه انشاا… همه
سختيها

برای شما نیز جالب است؟  فرازی از وصیت نامه ی شهید :
قالب وردپرسدانلود رایگان قالب وردپرسپوسته خبری ایرانیقالب مجله خبریطراحی سایتپوسته وردپرسکلکسیون طراحی